Katehetsko pastoralna ola (KP) je vzgojno izobraevalna ustanova Slovenske kofovske konference, ki deluje v okviru Pedagoko katehetskega intituta na Teoloki fakulteti. Sluatelji KP pridobivajo in poglabljajo temeljnega teolokega, bibli?na, pedagokega in katehetsko pastoralnega znanja ter se prakti?no usposabljajo za katehetsko in pastoralno delo. tudij na Katehetsko pastoralni oli je dvostopenjski in traja tiri leta. Prva stopnja sistemati?no uvaja v osnove teolokih, filozofskih in antropolokih ved. Na drugi stopnji si sluatelji izberejo katehetsko ali bibli?no smer.

V Mariboru potekajo v letu 2011 na prvi stopnji predavanja iz Nove zaveze po naslednji shemi:

  • 24. januarja: Sploni uvod in predstavitev Markovega evangelija
  • 31. januarja: Predstavitev Matejevega in Lukovega evangelija
  • 7. februarja: Predstavitev Janezovega evangelija in Pavlove kronologije (Apd)
  • 14. februarja: Uvod v Pavlova pisma

tudijske sheme